Jak vytvořit PDF a udržet odkazy

Mít PDF jako manuál nebo brožuru bez hypertextových odkazů nebo těch, které nejsou funkční, nemusí být úplnou vizí dokumentu, který chcete distribuovat. Přestože je Adobe Acrobat originálním softwarem pro vytváření souborů PDF, můžete pomocí aplikace Microsoft Office Word 2010 vytvořit dokument obsahující text a obrázky a uložit jej jako soubor PDF. Word 2010 je schopen vytvořit plně funkční PDF a udržovat hypertextové odkazy, takže vaše čtenáři mohou kliknout a získat přístup k informacím, které chcete mít.

1.

Spusťte aplikaci Microsoft Office Word 2010 a vytvořte nebo otevřete dokument.

2.

Vložte text, obrázky, grafy a další prvky, které chcete vytvořit PDF.

3.

Klepněte na kartu "Vložit" v horní části okna aplikace Word.

4.

Klepnutím na ikonu "Hyperlink" ve skupině Odkazy v horní části otevřete okno Vložit hypertextový odkaz.

5.

Zadejte text odkazu v poli "Text pro zobrazení".

6.

Zadejte adresu odkazu do pole Adresa a klepnutím na tlačítko "OK" vložte odkaz.

7.

V levém horním rohu okna Word klepněte na "Soubor" a v nabídce vyberte "Uložit jako".

8.

Do pole Název souboru zadejte název nového souboru PDF.

9.

V rozevíracím seznamu "Uložit jako typ" vyberte "PDF (* .pdf)".

10.

Vyberte složku, kam chcete uložit soubor PDF a klepněte na tlačítko "Uložit". Vytvoří se soubor PDF a odkazy, které jste vložili do dokumentu aplikace Word, zůstanou zachovány.

Tip

  • Chcete-li otestovat soubor PDF, otevřete jej v aplikaci Adobe Reader (odkaz v prostředcích), bezplatnou čtečku PDF společnosti Adobe.
 

Zanechte Svůj Komentář