Jak vytvořit nové e - mailové složky na iPhone

Když se připojíte k e-mailovému účtu POP, IMAP nebo Exchange z Apple iPhone, přístroj automaticky načte všechny podsložky a archivní složky přidružené k vaší poštovní schránce. Při přesunu zpráv mezi složkami na vašem iPhone může být potřeba vytvořit novou složku poštovní schránky. Operační systém iOS podporuje vytváření složek poštovní schránky přímo z e-mailové aplikace iPhone.

1.

Klepněte na ikonu "Pošta" na domovské obrazovce iPhone.

2.

Přejděte dolů na obrazovku Účty a klepněte na požadovaný e-mailový účet, kam chcete vytvořit novou složku.

3.

Klepněte na tlačítko Upravit v pravém horním rohu.

4.

Klepněte na tlačítko Nová schránka v pravém dolním rohu.

5.

Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název nové složky e-mailu.

6.

Klepněte na "Umístění schránky" a vyberte místo, kam chcete uložit novou složku.

7.

Klepnutím na tlačítko Uložit a Dokončit dokončíte vytváření nové složky e-mailu.

 

Zanechte Svůj Komentář