Jak vytvořit organizační schéma v sadě Office 2007

Řemeslo vybudování perfektní pracovní síly může být pokračujícím procesem, který se vylepšuje tím, že vaše společnost přidává nové zaměstnance, ale navrhování organizační schématu, která přesně ukazuje, kde každá osoba zapadá, nemusí trvat navždy. S množstvím programů z aplikace Microsoft Office Suite 2007 můžete vytvořit hierarchický diagram, který vám poskytne snímek vaší firmy shora dolů. Výhodou použití aplikace Word, Excel nebo PowerPoint při vytváření těchto grafů je, že je můžete kdykoli změnit pomocí několika kliknutí.

1.

Spusťte program Microsoft Word, PowerPoint nebo Excel 2007. Klepněte na kartu "Vložit" a potom klepněte na tlačítko "SmartArt" na pásu karet.

2.

V okně "Vyberte SmartArt Graphic", které se objeví, klikněte na možnost "Hierarchie" v levém sloupci.

3.

Klikněte na tlačítko "OK" a do dokumentu se přidá minimální organizační schéma se čtyřmi krabicemi ve dvou úrovních. Kliknutím na libovolné místo v grafu otevřete fialovou kartu "Organizační grafy" v horní části obrazovky. Klepnutím na novou kartu zobrazíte možnosti přizpůsobení na pásu karet.

4.

Klikněte na horní políčko na grafu, kde načte text "Kliknutím přidáte text". Zadejte jméno nejvyšší osoby v organizaci, například prezident nebo generální ředitel. Můžete také přidat pracovní název osoby, stejně jako název.

5.

Přejděte na další úroveň v grafu, což jsou tři pole odbočující od horní části. Klepněte do pole vlevo a zadejte název úlohy, jméno držitele úlohy nebo obojí. Projděte celý řádek pro každou osobu, která se hlásí k prezidentovi / generálnímu řediteli.

6.

Přidejte přímou zprávu kliknutím na horní pole, klepnutím na kartu "Organizační schéma" a klepnutím na tlačítko "Podřízené" na levé straně karet. Tím do čtvrtku přidáte čtvrté pole. Všimněte si, že pro každou krabici, kterou přidáte, se graf automaticky zmenší, aby se vešly všem. Možná budete muset upravit velikost písma v rámečcích zvýrazněním textu, klepnutím na kartu "Domov" a změnou voliče velikosti písma.

7.

Přidejte podřízený nebo přímý přehled do pozice ve druhém řádku kliknutím na toto pole a klepnutím na tlačítko "Podřízené" na pásu karet. Další zprávy můžete také přidat klepnutím na tlačítko "Coworker" na pásu karet, stejně jako na pomocníky poznámky klepnutím na tlačítko "Asistent".

8.

Změňte vzhled organizačního diagramu tak, aby odpovídal stylu a preferencím vašeho podniku kliknutím na tlačítko "Styl" na karet. Klepněte na různé možnosti, které přiřadí různé barvy do různých řádků nebo přeformátovat tvar krabic. Chcete-li se vrátit k původnímu vzhledu, klepněte na "OK" pro přijetí nového stylu nebo "Zrušit".

9.

Změňte barvu jednotlivých políček nebo polí kliknutím na tlačítko "Tvarování výplně" na pásu karet. Vyberte novou barvu a klikněte na tlačítko OK. Je to optimální způsob, jak seskupit oddělení nebo rozlišovat lidi v určitém postavení, například prodejní nebo administrativní asistenty. Můžete opakovaně zbarvit více políček stisknutím a podržením tlačítka "Ctrl" a klepnutím na jednotlivé políčko před klepnutím na tlačítko "Tvar výplně".

10.

Klepněte na tlačítko Office a vyberte možnost "Uložit jako". Do textového pole "Název souboru" zadejte název dokumentu a přejděte na místo, kam chcete soubor uložit. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte graf.

Varování

  • Tyto pokyny se vztahují na produkty Microsoft Office 2007. V aplikaci Office 2010 bylo tlačítko Office nahrazeno kartou "Soubor". Rozdíly a varianty v těchto pokynech můžete najít při jejich použití v předchozích nebo novějších verzích softwaru sady Office.
 

Zanechte Svůj Komentář