Jak převést přehledy přístupu do tabulek aplikace Excel

Jednou z hlavních atrakcí sady Microsoft Office Suite je schopnost přenášet a převádět data pro použití v každém z různých programů, které tvoří celý balíček. Uživatelé malých firem, kteří dávají přednost pohodlí tabulek aplikace Excel, pokud jde o něco, od údajů o prodeji až po záznamy zákazníků, mohou snadno převést přehledy generované tabulkami aplikace Access do aplikace Excel s automatizovanou funkcí v aplikaci Access.

1.

Otevřete databázi aplikace Access.

2.

Vygenerujte potřebný přehled z databáze kliknutím na jeho název v levém dolním sloupci databáze v části "Přehledy". Přehled se zobrazí na obrazovce.

3.

Klepněte na kartu "Externí data" z přístupové pásu v horní části okna a potom klepněte na ikonu aplikace Excel, která je druhá zleva ve skupině Export v nabídce Externí data. Počkejte, až se otevře dialogové okno "Exportovat tabulku Excel".

4.

V dialogovém okně klikněte na tlačítko "Procházet" na konci pole "Název souboru: text". Počkejte, až se zobrazí dialogové okno Uložit soubor.

5.

Vyberte jednotku a složku, do které chcete uložit verzi tabulky aplikace Excel. Zadejte název, pod kterým chcete uložit soubor do pole "Název souboru: text" v dialogovém okně Uložit soubor a potom klepněte na tlačítko "Uložit".

6.

Vyberte konkrétní formát aplikace Excel, ve kterém chcete tabulku uložit, pomocí rozbalovací nabídky Formát souboru v dialogovém okně Exportovat do tabulky Excel.

7.

Ujistěte se, že za účelem dosažení nejlepších výsledků je zaškrtnuto políčko vedle položky "Export dat s formátováním a rozvržením", které je obvykle výchozí.

8.

Klepnutím na tlačítko Uložit v dolní části dialogového okna se vrátíte do hlavního pole. Zaškrtněte políčko nalevo od části "Otevřít cílový soubor po dokončení operace exportu", pokud chcete pracovat na souboru aplikace Excel, jakmile exportujete data.

9.

Zaškrtněte políčko nalevo od položky "Exportovat pouze vybrané záznamy", pokud nastavíte sestavu pouze pomocí zadaných záznamů. Toto pole obvykle nelze vybrat, pokud jste nevygenerovali konkrétní vlastní přehled pomocí konkrétních záznamů z vaší databáze.

10.

Klikněte na tlačítko "OK" v dolní části dialogového okna.

11.

Zaškrtněte políčko "Uložit kroky exportu" v dialogovém okně, pokud chcete uložit exportní kroky pro budoucí použití. Zadejte požadované jméno a popis a klikněte na tlačítko "Uložit export".

12.

Počkejte, až se tabulka aplikace Excel otevře v jiném okně, pokud zaškrtnete příslušné pole v kroku 8. Pokud nezaškrtnete políčko, otevřete aplikaci Excel a projděte tabulku podle názvu.

13.

Pracujte na tabulce aplikace Excel stejně jako v jakékoli jiné tabulce, ale věnujte pozornost dialogovým oknům, které se vás zeptá, zda chcete změnit údaje z vašeho přehledu aplikace Access.

Tip

  • Uložte exportní kroky jako úlohu aplikace Outlook, pokud chcete kliknutím na tlačítko "Vytvořit Outlook" v posledním dialogovém okně. Vytvořte úlohu čekáním otevření aplikace Outlook a podle pokynů, které se zobrazí v následujících dialogových oknech.
 

Zanechte Svůj Komentář