Jak změnit nastavení dotyku na EVO Shift

Zařízení HTC EVO Shift umožňuje přizpůsobit ovládací prvky na obrazovce a jazyk klávesnic na obrazovce. Telefon může vibrovat nebo zvuk kliknutí při stisknutí kláves a předpovědět slova při psaní písmen. Pokud je kalibrace dotykové obrazovky vypnuta, můžete to také opravit. EVO Shift má dokonce i praktický výukový program, který vám pomůže zvyknout si na používání klávesnic. K těmto nastavením můžete přistupovat prostřednictvím nabídky telefonu.

1.

Stiskněte tlačítko "Menu" na hlavní obrazovce a klepněte na "Nastavení".

2.

Klepněte na "Jazyk a klávesnice" a otevřete "Touch Input".

3.

Klepnutím na "Typy kláves" můžete vybrat ze standardní QWERTY klávesnice, klávesnice telefonu a kompaktní klávesnici QWERTY.

4.

Klepnutím na "Mezinárodní klávesnice" vyberte rozložení jazyka klávesnic QWERTY.

5.

Zvolte možnost "Zadávání textu", pokud chcete povolit nebo zakázat prediktivní text a kontrolu pravopisu. Tuto nabídku můžete také použít k aktivaci a deaktivaci zvuku a vibrací při stisknutí tlačítka, nastavení předvoleb pro čínštinu, procházení výuky psaní, přidání slov do slovníku prediktivních textů a kalibrace dotykové obrazovky.

 

Zanechte Svůj Komentář