Jak změnit barevné tvary a gradienty v aplikaci PowerPoint

Aplikace Microsoft PowerPoint nabízí možnosti pro formátování objektů prezentace. Tvary mohou získat plnou barvu, vzor nebo gradient, jehož barva se postupně mění. Možnost gradientu obsahuje řadu přednastavených barevných schémat, například "Ocean", "Silver" a "Late Sunset". Ačkoli přítomnost těchto předvoleb může naznačovat, že jsou jedinou volbou pro barvy tvaru gradientu, můžete změnit barvy tak, aby vyhovovaly vaší prezentaci. Můžete například zvolit přechod, který odpovídá schématu navrženému kolem vašeho firemního loga.

1.

Klepnutím pravým tlačítkem myši na tvar a výběrem možnosti "Formátovat tvar" otevřete dialogové okno Formátování tvaru.

2.

V postranním panelu pole klikněte na možnost "Vyplnit".

3.

Klepnutím na tlačítko s volbou "Gradient Fill" zobrazíte posuvník, který obsahuje značky na několika polohách.

4.

Klepnutím na značku ji vyberte.

5.

Klepnutím na ikonu označenou "Barva" otevřete rozbalovací nabídku.

6.

Klepnutím na tlačítko Další barvy otevřete dialogové okno Barvy.

7.

Klepněte na novou barvu a klepnutím na tlačítko "OK" ji přiřadíte značce.

8.

Opakujte kroky 4 až 7 s ostatními značkami, abyste nastavili i jejich barvy.

 

Zanechte Svůj Komentář