Jak změnit nastavení zlomků na desítky na TI-89

TI-89 je grafická kalkulačka používaná v pokročilých třídách matematiky a schválena pro použití při zkouškách jako je Scholastic Aptitude Test a různé pokročilé testy umístění. Zatímco jeho velký displej, 3-D graf schopností a schopnost řešit komplikované rovnice jsou jeho nejvýznamnější rysy, to také má mnoho dalších schopností. Například můžete nastavit zobrazení desetinných míst jako desetinné čárky nebo jako zlomky, což vám umožní vybrat mezi odpověďmi na "tři vydělené dvěma" jako "1, 5" nebo "1 1/2". Můžete také změnit mezi těmito dvěma režimy v závislosti na vašich potřebách nebo předvolbách.

1.

Stiskněte tlačítko "Režim" TI-89.

2.

Stiskněte šipku dolů na směrových klávesnicích kalkulátoru, dokud se na displeji nezobrazí "Exact / Approx."

3.

Stiskněte šipku doprava, dokud nebude zvolena požadovaná volba režimu. "Přibližné" vždy zobrazuje čísla jako desetinná místa, režim "Exact" převádí číslice na zlomky, kdykoli je to možné, a režim "Auto" používá zlomky kromě případů, kdy je číslo již zadáno jako desetinné číslo.

4.

Dvakrát stiskněte tlačítko "Enter" pro změnu režimu kalkulačky, opuštění menu a návrat na domovskou obrazovku.

 

Zanechte Svůj Komentář