Jak změnit vyhledávač na galaxii Samsung

Inteligentní telefon Samsung Galaxy má vestavěný webový prohlížeč, který můžete použít k navigaci na internetu. Když do adresního řádku prohlížeče zadáte něco, co není adresou URL, použije telefon výchozí vyhledávač k vyhledávání na webu a zobrazení seznamu výsledků. Výchozí vyhledávací nástroj prohlížeče je Google, ale můžete jej změnit na jinou službu, jako je například Bing nebo Yahoo, a můžete se kdykoli vrátit zpět na Google. Výchozí vyhledávací nástroj můžete změnit ve všech hlavních mobilních webových prohlížečích, včetně Google Chrome a Opera.

Nativní webový prohlížeč

1.

Klepněte na "Internet" na domovské obrazovce nebo v menu Aplikace spusťte nativní webový prohlížeč.

2.

Klepněte na pole adresy a klepněte na ikonu vyhledávače.

3.

Klepnutím na jinou službu ji můžete nastavit jako výchozí vyhledávač. Můžete si vybrat mezi Bing, Yahoo a Google.

Google Chrome

1.

Spusťte aplikaci Google Chrome na vaší Samsung Galaxii a pak klepněte na tlačítko "Nabídka" a klepnutím na "Nastavení" otevřete nabídku Nastavení prohlížeče.

2.

Klepnutím na "Vyhledávací nástroj" zobrazíte seznam dostupných vyhledávačů. Můžete si vybrat mezi Google, Yahoo, Bing, Ask a AOL.

3.

Klepnutím na službu jej můžete použít jako výchozí vyhledávač a dvakrát klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte do hlavního okna prohlížeče Chrome.

Opera a Opera Mini

1.

Spusťte webový prohlížeč Opera nebo Opera Mini na vašem smartphonu Galaxy.

2.

Klepnutím na panel s adresou a klepnutím na ikonu vyhledávače zobrazte všechny dostupné vyhledávací nástroje.

3.

Klepnutím na službu ji nastavíte jako výchozí vyhledávač. Služby zahrnují Google, Yahoo, Amazon, Dictionary.com, eBay, IMDb a Wikipedia.

Tip

  • Chcete-li změnit výchozí vyhledávač nativního webového prohlížeče na starších modelech Samsung Galaxy, klepněte na tlačítko "Nabídka | Nastavení | Rozšířené | Nastavit vyhledávač" a potom klepněte na jednu z dostupných služeb. U některých modelů může být namísto možnosti "Nastavit vyhledávač" klepnout na možnost "Vybrat vyhledávač".

Varování

  • Informace v tomto článku platí pro Samsung Galaxy S4. Postupy se mohou mírně nebo významně lišit u jiných verzí nebo produktů.
 

Zanechte Svůj Komentář