Jak změnit rozsah v aplikaci Microsoft Excel

Když zkopírujete vzorec, referenční rozsahy se automaticky přizpůsobí podle nové pozice vzorce, pokud rozsahy nepoužívají absolutní reference. Odstranění znaků dolaru v těchto vzorcích převádí absolutní odkazy na relativní odkazy, takže rozsahy se mohou při kopírování nebo přesunu změnit. Tabulka aplikace Excel 2013 však může také použít pojmenované rozsahy, které se nikdy nezmění, dokud je neprovedete ručně. Změna těchto rozsahů platí pro všechny vzorce, které používají pojmenovaný rozsah.

Změna jmenovaných rozsahů

Kliknutím na kartu "Formuláře" a potom na "Správce jmen" ze skupiny Definované názvy se zobrazí všechny definované názvy v sešitu. Výběr kteréhokoli z uvedených jmen zobrazuje rozsah, na který odkazuje. Můžete změnit odkaz, jak se vám líbí, a uložit změny při zavření okna. Ačkoli můžete použít relativní reference pro pojmenované rozsahy, použití těchto může mít nepředvídatelné efekty. Proto je lepší před každým číslem sloupce a číslem řádku zadávat dolarové značky, aby byly odkazy absolutní.

 

Zanechte Svůj Komentář