Jak změnit orientaci listu na šířku v aplikaci Microsoft Excel

Změnou orientace listu do režimu Na šířku vytváříte stránku širší, než je vysoká, takže lze zobrazit více sloupců na jedné stránce. Tato orientace ovlivňuje okraje stránky na obrazovce a také orientaci tisku, když potřebujete vytvořit tiskovou kopii. Pokud při vytváření tabulky ponecháte výchozí režim Portrét ve výchozím nastavení programu Excel, máte také možnost změnit orientaci při tisku tabulky.

Pomocí rozvržení stránky

1.

Klepnutím na kartu pojmenovaného listu ve spodní části aplikace Excel ji vyberte. Chcete-li současně změnit orientaci více listů, podržte klávesu "Ctrl" a klepněte na příslušné karty listů. Pokud máte pouze jeden list v sešitu, je již vybrán.

2.

Klepnutím na kartu "Rozvržení stránky" získáte přístup k možnostem souvisejícím s formátováním a uspořádáním listu.

3.

Klikněte na "Orientation" ze skupiny Page Setup a vyberte "Landscape". Pokud potřebujete přepnout zpět na orientaci na výšku, vyberte možnost "Portrét".

Použití nastavení tisku

1.

Klikněte na "Soubor" a potom na "Tisk" pro otevření dialogového okna Tisk, abyste zvolili možnosti tisku. Pokud chcete vytisknout pouze vybrané listy, vyberte v rozbalovací nabídce v části Nastavení položku "Tisk aktivních listů".

2.

Klepněte na tlačítko "Orientace na výšku" v části Nastavení a vyberte "Orientace na šířku". Volba této možnosti změní orientaci listu pro tisk a v sešitu aplikace Excel.

3.

Upravte libovolné jiné platné nastavení, například volbu preferované tiskárny nebo změnu měřítka. Po dokončení tisku klikněte na "Tisk".

Varování

  • Informace v tomto článku platí pro aplikaci Microsoft Excel 2013. Kroky se mohou mírně nebo výrazně lišit u jiných verzí nebo produktů.
 

Zanechte Svůj Komentář