Jak změnit organizační strukturu

Organizační struktura je formální návrh manažerských hierarchií uvnitř společnosti, který popisuje jak vztahy hlášení, tak informační toky. Organizační struktura společnosti tvoří základ, na kterém se vytvářejí provozní politiky. Struktura hraje velkou roli při formování organizační kultury a společnosti mohou považovat za nezbytné změnit organizační strukturu, aby zůstaly konkurenceschopné nebo se přizpůsobily změnám ve společnosti, průmyslu nebo na trhu.

1.

Zapojte zaměstnance ze všech úrovní své organizace do fáze plánování. Vyžádejte si zpětnou vazbu od hlavních manažerů a zaměstnanců, abyste získali hlubší přehled o praktických provozních otázkách. Pozvěte jednoho nebo dva vlivné zaměstnance v první linii, aby se účastnili plánovacích schůzek. Kromě nabízení jedinečných poznatků mohou tito zaměstnanci pomáhat informovat ostatní zaměstnance o procesu plánování a zároveň rozšiřovat vzrušení o změně.

2.

Komunikujte pravidelně plánovací pokrok v celé organizaci. Posílejte aktualizace celé společnosti prostřednictvím e-mailu nebo informačního bulletinu společnosti, abyste změnu zachovali v mozku zaměstnanců po určitou dobu před implementační fází. Zabraňte tomu, aby se zaměstnanci cítili zaslepeně touto změnou, zvláště pokud jsou cílem snížení jejich počtu.

3.

Důkladně vysvětlete důvody změny, jakož i výhody, které změna umožní jednotlivým oddělením a zaměstnancům. Zaznamenejte alespoň dvě schůzky, abyste upřesnili změnu. jeden s vedoucími oddělení a jeden s celou vaší kanceláří nebo organizací, je-li to možné. Pošlete e-mail, který dále popisuje změnu a jak bude mít vliv na zaměstnance na všech úrovních organizace. Používejte pozitivní jazyk co nejvíce, abyste zdůraznili výhody změny, spíše než možné nevýhody.

4.

Vezměte příklad v iniciativě pro změnu a vyzvedněte své vedoucí pracovníky na nejvyšší úrovni, abyste udělali totéž. Veřejně projděte svůj závazek ke změně prostřednictvím neformálních konverzací a času, který vynaložíte na plánování a sdělování podrobností o změně.

5.

Postupně rozbalte jedno oddělení, pokud je to možné, identifikujte a řešíte logistické problémy brzy. Změňte své plány realizace změn, pokud to bude nutné po reorganizaci prvního oddělení. Rychle rozvinout následné změny, abyste proces posunuli a minimalizovali krátkodobý dopad změny na celkovou produktivitu.

Tip

  • Před provedením jakýchkoli propouštění vyžadovaných při změně struktury se obraťte na právního poradce. Ujistěte se, že jste zcela v souladu se zákonem, pokud jde o oznámení, komunikaci a náhradu během procesu propouštění. Snažte se nalézt nové role pro zaměstnance v eliminovaných pozicích, než je necháte jít.
 

Zanechte Svůj Komentář