Jak měnit kazetu s tiskárnou pro zařízení HP Officejet J4540

Model J4540 HP Officejet používá dvě inkoustové nádrže, které oddělují černé od azurové, purpurové a žluté, což zjednodušuje výměnu kazet pro uživatele, kteří mohou tisknout dokumenty častěji než grafiku. Původní inkoustové nádrže můžete nahradit značkou HP nebo kompatibilními repasovanými kazetami.

Vyjměte prázdné kazety

Zapněte tiskárnu a poté otevřete přední přístupová dvířka a posuňte vozík do polohy. Počkejte, až se vozík přestane pohybovat, a pak jej zatlačte na prázdnou kazetu a odemkněte ji z vozíku. Vytáhněte levou kazetu, abyste vyměnili tříbarevný inkoust nebo vyndali správnou kazetu, abyste vyměnili černý inkoust. Navštivte stránku recyklace spotřebního materiálu společnosti HP, kde si můžete objednat bezplatné poštovné zásilky za účelem recyklace použitých kazet (odkaz na zdroje).

Vložte nové kazety

Do vstupního zásobníku vložte papír formátu letter, aby tiskárna mohla vytisknout zarovnávací stránku po výměně kazety. Rozbalte novou kazetu a odstraňte růžovou lepící pásku pokrývající měděné kontakty, přičemž dbejte na to, abyste se nedotkli kontaktů, protože je třeba připojit k elektronickému rozhraní v kazetě s inkoustem. Vložte tříbarevnou kazetu do levého otvoru a černou kazetu v pravém slotu, držte každou kazetu černou plastovou kazetou. Zatlačte každou kazetu dolů, dokud nezapadne na místo, a potom zavřete dvířka pro přístup k tiskárně. Po vytištění stránky zarovnání otevřete víko skeneru, položte stránku lícem dolů na skleněnou plochu, zavřete víko a stisknutím tlačítka "OK" zarovnejte tiskové hlavy.

 

Zanechte Svůj Komentář