Jak změnit licenci v registru QuickBooks

QuickBooks účetní software je dodáván s licenčním číslem, které se používá k ověření, že vaše kopie byla zakoupena legálně. Pokud jste při prvním registraci produktu zadali nesprávné číslo, můžete mít problémy s používáním programu. Většina programů vyžaduje, abyste prohledali systémový registr systému Windows a opravili tak registrační chybu. Naštěstí můžete přistupovat k souboru registru QuickBooks přímo z okna aplikace a opravit svou registrační chybu pomocí jednoduchého textového editoru.

1.

Spusťte aplikaci QuickBooks.

2.

Stisknutím klávesy "F2" přejdete na obrazovku Registrace produktu.

3.

Stisknutím klávesy "F3" otevřete aplikaci Tech Help.

4.

Klepnutím vyberte kartu Otevřít soubor.

5.

Klepnutím vyberte "qbregistration.dat" ze seznamu souborů.

6.

Klepnutím na tlačítko "Otevřít soubor" otevřete soubor "qbregistration.dat". Pokud se soubor v programu Poznámkový blok automaticky neotevře, vyberte ze seznamu dostupných programů "Poznámkový blok" a klepněte na tlačítko "OK".

7.

Hodnotu "LicenseNumber" nahraďte správným licenčním číslem včetně pomlček. Neodstraňujte žádné textové závorky.

8.

Klikněte na nabídku "Soubor" a poté klikněte na tlačítko Uložit.

9.

Zavřete textový editor programu Poznámkový blok.

10.

Zavřete a znovu otevřete aplikaci QuickBooks a použijte změnu čísla licence.

 

Zanechte Svůj Komentář