Jak změnit vzhled v prezentaci Dokumentů Google

Dokumenty Google jsou bezplatnou službou, kterou můžete použít k vytváření slovních dokumentů, tabulek, prezentací a jiných typů kancelářských souborů. Prezentace Dokumentů Google obsahuje několik předem naformátovaných rozložení snímků, z nichž si můžete vybrat, které usnadňují vytváření snímků. Navíc můžete do snímků vložit nové objekty a přesunout je do libovolného místa na snímku, který si vyberete. Dokumenty Google vám také umožňují vybrat rozvržení tištěných prezentací.

1.

Klikněte na Nový snímek z nabídky prezentace snímků Dokumentů Google nebo současně stiskněte "CTRL" a "M" pro vložení nového snímku. Vyberte jednu z dostupných rozvržení snímků. Společnost Google nabízí pět možností rozvržení: titulní snímky, textové snímky, dva formáty sloupců, snímky titulků a prázdné snímky.

2.

Vložte tituly, obrázky nebo jiný obsah do dostupných prostorů v rozvržení, které jste vybrali. Pomocí nabídky Vložit můžete ke své prezentaci Google přidat další text, obrázky, výkresy, tabulky, videa a tvary. Přetáhněte položky na místo, kam chcete, aby se na snímku zobrazovaly.

3.

Pomocí možností zarovnání v nabídce Formát nebo pomocí tlačítek na panelu nástrojů Dokumenty Google můžete zarovnat text, obrázky a další obsah. Vyberte více položek a kliknutím na možnost Zarovnat horizontálně nebo Zarovnat vertikálně z nabídky Formát uspořádejte objekty navzájem.

4.

Pokud tisknete prezentaci, vyberte rozvržení pro vytištěné stránky. Klepnutím na tlačítko Tisk z nabídky Soubor otevřete dialogové okno Náhled náhledu a vyberete, kolik snímků by mělo být vytištěno na každé stránce pomocí rozbalovací nabídky Rozvržení.

 

Zanechte Svůj Komentář