Jak změnit jazyk iPad

Podle Apple má uživatel iPad 30 jazyků, z nichž si může vybrat při rozhodování o tom, který jazyk bude v zařízení používat. Francouzština, španělština a nizozemština jsou příklady některých dostupných jazyků. Funkce Jazyk je k dispozici v části Jazyk na obrazovce Mezinárodní a trvá jen několik minut, než se přepne jazyky na iPadu. Změna jazyka na vašem iPadu může být neocenitelným nástrojem při cestování do zahraničí při podnikání nebo při komunikaci s mezinárodními klienty.

1.

Na domovské obrazovce zařízení vyberte ikonu "Nastavení".

2.

Klepnutím na tlačítko "Obecné" otevřete obrazovku Obecné.

3.

Zvolte možnost "Mezinárodní" ze seznamu možností a otevřete obrazovku Mezinárodní.

4.

Klepnutím na "Jazyk" otevřete okno Jazyk.

5.

Přejděte dolů do seznamu jazyků v poli Jazyk a potom klepněte na jazyk, který chcete použít. Vedle vybraného jazyka se zobrazí značka zaškrtnutí.

6.

Klepněte na tlačítko Hotovo. Domovská obrazovka se automaticky zobrazí po dokončení procesu změny jazyka.

Tip

  • Po stisknutí tlačítka "Hotovo" trvá několik sekund, než se obrazovka Plocha zobrazí.

Varování

  • Informace v tomto článku platí pro iPad se systémem iOS 6.1. Pokyny se mohou mírně nebo významně lišit u jiných verzí nebo produktů.
 

Zanechte Svůj Komentář