Jak změnit adresu IP Bizhubu C450

Konica Minolta Bizhub c450 poskytuje vaší firmě možnost tisknout, faxovat a skenovat z jednoho multifunkčního zařízení. Adresa IP přidělená vaší c450 umožňuje uživatelům v síti využívat tyto funkce z jejich desktopů. Pokud potřebujete změnit adresu IP přidruženou k serveru Bizhub c450, můžete tuto změnu provést přímo z ovládacího panelu zařízení. Případně můžete upravit IP adresu c450 ze síťového počítače pomocí softwaru PageScope Web Connection společnosti Konica Minolta.

Z ovládacího panelu

1.

Stiskněte tlačítko "Utility / Counter" na ovládacím panelu přístroje c450.

2.

V nabídce nástrojů, která se zobrazí na obrazovce, stiskněte tlačítko "Nastavení administrátora".

3.

Pomocí klávesnice zadejte heslo správce a stiskněte tlačítko "OK". Na obrazovce se zobrazí nabídka Nastavení správce.

4.

Stiskněte volbu "Nastavení sítě" a poté stiskněte možnost "Nastavení TCP / IP". Stisknutím tlačítka "Fwd" přejděte na další stránku.

5.

Zvolte požadovaný způsob, jak přiřadit adresu vašeho Bizhub c450. Volba možnosti "Přímé zadávání" umožňuje ručně zadat adresu pomocí klávesnice. Volba možnosti "Automatické zadávání" umožňuje zařízení automaticky získat adresu pomocí DHCP nebo dalších nastavení, která zadáte.

6.

Zadejte IP adresu nebo nastavení IP, které chcete přiřadit k vašemu Bizhub c450.

7.

Stiskněte tlačítko "OK" pro uložení nových nastavení.

8.

Stisknutím tlačítka "Utility / Counter" zavřete nabídku Nastavení správce.

Z aplikace PageScope Web Connection

1.

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte aktuální adresu C450. Stisknutím tlačítka "Enter" otevřete PageScope Web Connection.

2.

Klikněte na tlačítko "Administrator", zadejte heslo správce pro zařízení a poté klikněte na tlačítko "OK" pro přihlášení.

3.

Klikněte na kartu "Síť" a poté na nabídku "Nastavení TCP / IP".

4.

Vyberte požadovaný způsob, jak přiřadit adresu Bizhub c450 z možností uvedených v rozevíracím seznamu Nastavení adresy IP adresy. Volbou možnosti "Ruční nastavení" můžete ručně zadat adresu. Volba možnosti "Automatické nastavení" umožňuje zařízení získat adresu automaticky pomocí DHCP nebo jiných nastavení, která zadáte.

5.

Zadejte IP adresu nebo nastavení IP, které chcete přiřadit k vašemu Bizhub c450.

6.

Klepnutím na tlačítko "Použít", "OK" a "Odhlásit" uložíte nová nastavení a odhlásite se z aplikace PageScope Web Connection.

Věci potřebné

  • Síťový počítač (volitelné)

Upozornění

  • Nelze se přihlásit k nabídce Nastavení správce z ovládacího panelu zařízení a současně pomocí programu PageScope Web Connection.
  • Předtím, než získáte přístup k nabídce Nastavení správce, musíte počkat na dokončení cyklu zahřívání.
  • Předtím, než budete mít přístup k nabídce Nastavení správce, musíte z kódu c450 vymazat chybové kódy.
 

Zanechte Svůj Komentář