Nápověda při obchodních schůzkách

Prodejní setkání může sloužit jako cenný motivační a vzdělávací nástroj pro vaše prodejce, protože mohou získat cenné nápady a znalosti, které jim pomohou zvýšit produktivitu. Nicméně špatně plánované nebo irelevantní setkání dělá jen málo víc než jen ztrácet drahocenný čas obchodníků. Několik nápadů vám pomůže učinit vaše obchodní jednání co nejproduktivnější a prospěšnější.

Zaměření prodeje

Prodejní schůzka zabraňuje vašim prodejcům před prodejem, což brání jejich schopnosti vydělat peníze. Chcete-li vytvořit nadšení pro vaše setkání, ujistěte se, že účelem setkání je představit nápady nebo informace, které mohou pomoci prodejcům zvýšit produktivitu. Pokud musíte zahrnout "úklid" nebo administrativní položky, nechte je krátké. Také je dobré vytvořit před písemnou agendou písemnou agendu a distribuovat ji a požádat prodejce o vstupní informace týkající se položek agendy, které by chtěli přidat.

Podporujte účast

Vaši prodejci získávají během své práce cenné poznatky, a tak využívají svých jedinečných znalostí podporou aktivní účasti na setkání. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je, aby jeden prodejce provedl prezentaci týkající se oblasti své odbornosti, která může být přínosem pro celou skupinu. Například, pokud je prodejce obzvlášť obeznámen s uzavřením, nechte ji během schůzky vysvětlit a ukázat různé techniky zavírání. Další myšlenkou je projít kolem místnosti na konci schůzky a každý obchodník přispěje k jedné relevantní myšlence, pozorování, nápadu nebo náhledu, které mohou pomoci ostatním.

Rozpoznat úspěchy

Rozpoznání může být silným motivátorem prodejců, takže si během vašich obchodních schůzek věnujte pozornost úspěchům vašich zaměstnanců. Typy uznání mohou zahrnovat potvrzení prodejce, který dosáhl prodejního cíle nebo přistál hlavní účet. Ocenění, jako jsou plakáty nebo trofeje, mohou sloužit jako trvalé symboly úspěchu. Veřejné uznání může motivovat i další prodejce, aby usilovali o dosažení svých cílů.

Poskytněte školení

Dokonce i ti nejzkušenější prodejci mohou využívat další školení, zvláště pokud váš průmysl je plný neustálých změn v produktech nebo technologiích. Podle internetových stránek Realty Times by mělo trvat zhruba 15 až 20 minut z vašeho obchodního setkání školení. Školení může mít mnoho podob, včetně vědomostí o produktu, motivace, prodejních technik nebo vyhledávacích metod. Můžete také vyzvat jednotlivce z jiné oblasti nebo oddělení společnosti, aby nabídl své odborné znalosti, například pokud má manažer IT ukázat, jak používat novou databázi zákazníků.

 

Zanechte Svůj Komentář