Do výnosů z prodeje a příspěvků se dostanete do výkazu zisku a ztrát?

Výkaz zisku a ztráty je akumulací obchodní činnosti společnosti za poslední účetní období a je jednou ze čtyř standardních finančních výkazů. Jako takové jsou výkazy příjmů připraveny předvídatelným způsobem a výkazy příjmů společností podobných průmyslových odvětví by měly vypadat stejně. Vědět, co by mělo zahrnovat a vyloučit výkaz zisku vaší společnosti, je zásadní pro správnou přípravu.

Návraty a příspěvky

U většiny společností nejsou výnosy z prodeje a opravné položky vykazovány samostatně ve výkazu zisku a ztráty. Místo toho se hrubé tržby společnosti snižují o výnosy z prodeje a příspěvek a tato čistá prodejní hodnota se používá pro výkaz zisku a ztráty. Společnosti, které mají velké množství výnosů nebo velké příjmy z prodeje, by však měly zvážit uvádění hrubého prodeje a příspěvku zvlášť. To pomáhá uživatelům účetní závěrky přesněji vyhodnotit, z čeho tvoří čisté tržby.

 

Zanechte Svůj Komentář