zákaznická podpora

Software Epson Smart Panel je součástí téměř všech skenerů Epson a kopírovacích strojů typu all-in-one, včetně obchodních modelů. Tento užitný software obsahuje několik funkcí, včetně skenování až po optické rozpoznávání znaků a skenování na e-mail, které vám pomohou shromažďovat a sdělovat informace. Pokud se vám nelíbí jedno nebo něk

Facebook nenechává uživatelům přizpůsobit vzhled svých profilů tak, jak to dělají některé další stránky, jako je MySpace. Můžete však použít Facebook s vlastní téma, pokud nainstalujete doplněk a používáte prohlížeč Mozilla Firefox. Firefox má velkou knihovnu rozšíření a existuje několik doplněk Firefoxu, který dokáže vylepšit téma Facebooku. Změny nebudou viditelné pro návštěvníky

Tabulky Google jsou online aplikace, která vám pomohou spravovat inventář a informace, včetně finančních dat. Aplikace má vestavěnou schopnost zpracovávat čísla jako měnu, i když je třeba vyladit jednotlivé pole tak, aby správně zobrazovaly a zpracovávaly měnu. Pokud vám někdo poslal odkaz na tabulku Google a chcete, aby jste spolupracovali, musíte k němu vytvořit a upravit účet Google. 1. Navštivte webové stránk

Při prohlížení videa ve webovém prohlížeči používá nástroj Flash Player techniku ​​nazvanou vyrovnávací paměť pro zastavení přehrávání videa, dokud není načtena dostatečná množství potřebných dat. S operačním systémem Mac OS X Snow Leopard můžete nastavit místní nastavení úložiště Flash, abyste změnili způsob, jakým nástroj ukládá video obsah. 1. Spusťte webový prohlížeč a přejděte na stránku

Brána firewall počítače je protokol zabezpečení sítě, který blokuje neoprávněný přístup z místní sítě nebo Internetu. Brána firewall přiděluje "portům" programům, které vyžadují přístup k síti a Internetu, což umožňuje autorizovanému softwaru odesílat odchozí data a přijímat příchozí data. Možná budete muset změnit nastavení br

Windows Live Movie Maker, bezplatný software pro úpravu videa dodávaný se systémem Windows 7, umožňuje importovat a upravovat záběry. Software obsahuje možnost přidat titulky do videa pro cizí jazyky nebo sluchově postižené diváky. Funkce popisu umožňuje změnit typ písma, velikost písma, barvu a délku zobrazení textu. Barvy písma obsahují

Mít špatný datum a čas spojený s vaší e-mailovou zprávou vede nejlépe k nejasnostem a katastrofě v nejhorším případě, protože důležité obchodní e-maily jsou nepřečtené kvůli nesprávné časové zóně, která je k nim připojena. Pokud se to stane v Gmailu, příčinou není chyba v Google, ale spíše počítač, který zobrazuje špatné časové pásmo. Chcete-li opravit časové pásmo, na kterém se

Změna pevného disku často vyžaduje změnu mnoha různých aspektů konfigurace počítače. Mezi informace o konfiguraci uložené na pevném disku je IP adresa přiřazená vašim síťovým adaptérám. Adresa síťového adaptéru se může nebo nemusí měnit v závislosti na tom, zda je adresa přiřazena staticky nebo dynamicky. Jakým způsobem vyměňujete pevný

Vaše podnikání je různorodé a různí zaměstnanci hrají různé role. Jejich potřeby služby SharePoint budou také rozmanité. Někteří uživatelé by například měli mít možnost nahrát nebo změnit obsah na webu, zatímco jiní mohou potřebovat pouze prohlížet obsah. Také může být nutné zabránit stránkám SharePoint nebo jejich části od neautorizovaných uživatelů. Jak se vaše podnikání vyvíjí, uživatelé slu

Spíše než používat samostatné horizontální a vertikální signály, váš počítač pošle na váš monitor jeden digitální signál, aby mohl nést svůj obraz. Tento signál však můžete upravovat tak, aby obraz otáčel, takže vše, co běží vodorovně, běží vertikálně. Přestože váš revidovaný pohled výrazně naruší běžné používání počítače, může vám pomoci v konkrétních situacích. Můžete například orientovat monitor vertikálně tak, aby zobrazov

Změna ikon používaných programy v počítači je skvělý způsob, jak přizpůsobit váš podnikový počítač a odrážet vaši firemní osobnost na pracovní ploše. Ikony používané spustitelnými soubory jsou skutečně vložené prostředky uvnitř samotného souboru programu. Není snadné, ani není zcela bezpečné, aby váš systém mohl tyto zdroje upravit. Mohlo by to ohrozit integritu vašeho syst

Google Chrome vám nabízí mnoho možností pro personalizaci vašich zkušeností s prohlížením webu, jako jsou rozšíření o produktivitu a podpora služby Gmail v režimu offline. Jedna funkce přizpůsobení, kterou chybí, je však vlastní instalační adresář. Ve výchozím nastavení se Chrome nainstaluje do složky AppData uživatelského účtu a instalační rutina vám nedovoluje změnit adresář. Zatímco technicky Chrome bude vždy nain

Notebook Acer využívá interní bezdrátovou kartu, známou také jako bezdrátová síťová karta nebo bezdrátový adaptér, pro detekci a komunikaci s Wi-Fi sítěmi v oblasti. Stejně jako u veškerého počítačového hardwaru však mají bezdrátové karty omezenou životnost, a pokud zařízení přestane pracovat, přenosný počítač se již nebude zobrazovat ani připojovat k bezdrátovým sítím. Pokud je karta špatná, můžete ji vyměnit s

Při pokusu o připojení k online hře nebo přístupu k jiným funkcím služby Xbox Live můžete příležitostně zobrazit chybové hlášení "Váš typ NAT je nastaven na přísné". Problém je způsoben problémem, který se vyskytuje mezi konzolou Xbox a domácí sítí. Než přistoupíte k hře pro více hráčů nebo stahujete obsah Xbox Live, musíte tuto chybu vyřešit změnou adresy IP konzoly a otevřením několika portů v routeru sítě. 1. Přejděte do nabídky "Start" v počít

Pokud se rozhodnete zakoupit nový počítač pro vaši firmu, máte tři úkoly, které musíte provést dříve, než váš nový počítač bude pracovat správně s vaším iPhone. Nejprve musíte povolit počítač. Pak musíte vytvořit zálohu a obnovit svůj iPhone do nového počítače. Společnost Apple automatizovala většinu procesu zálohování a obnovy a zjednodušila proces nastavení nového "domácího" počítače. Autorizujte počítač 1. Otevřete aplikaci iTunes

Změna nastavení jumperu na pevném disku může být nutná v závislosti na konfiguraci systému počítače. Je nutné upravit nastavení jumperu na pevných discích typu IDE a ATA a správně je konfigurovat. Konfigurace závisí na způsobu, jakým jednotka připadá do systému s ostatními zařízeními, například s jinými pevnými disky, optickými jednotkami nebo jinými velkokapacitními zařízeními. Toto je někdy nutné, pokud vyměňujete

Ve výchozím nastavení systém Windows orientuje obrazovku vodorovně. Je-li obrazovka počítače vašeho podniku zobrazena vertikálně, můžete pomocí nástroje pro rotaci obrazovky systému Windows jej změnit zpět na vodorovnou orientaci. Některé notebooky, například tablety zdvojené jako tablety, mají vlastní programy pro změnu orientace. Některé dokonce mají iko

Amplify by BRAINBUZZ Media je komerční WordPress téma optimalizované pro webové stránky rozložení stránek. Stejně jako mnoho témat WordPress, Amplify obsahuje generické logo, které potenciálním kupcům představí, jak vypadá téma na živé webové stránce. Po instalaci nástroje Amplify budete chtít nahradit výchozí obrázek vlastním logem co nejrychleji, abyste udrželi profesionální vzhled vašeho webu. To můžete provést nahráním požad

Adresa vašeho webu je důležitou součástí vašeho podnikání. Pokud vaše aktuální adresa nepředstavuje profesionální image nebo neodpovídá vašim podnikatelským potřebám, musíte ji změnit. Jednoduchost změny adresy webové pošty závisí na poskytovateli služby Web mail. Pokud jste použili podnikatelský účet s velkou nebo citlivou společností, buď o to změní nebo si vytvoří nový účet Web mail s přesměrováním. Pokud jste použili bezplatnou službu, možná n

Při využívání služeb online bankovnictví Bank of America existuje mnoho funkcí a výhod. Majitelé firem mohou spravovat účty, platit účty a zpracovávat mzdy online. Bonusem pro rušného vlastníka firmy je možnost rychle aktualizovat informace. Než změníte svou poštovní adresu s Bank of America online, ujistěte se, že jste zaregistrováni pro online bankovnictví. Registrace trvá několik mi

Drupal je bezplatný a otevřený zdrojový systém pro správu obsahu (CMS), který umožňuje i netechnickým uživatelům snadno vytvářet a udržovat webové stránky. Drupal má řadu modulů, které uživatelé mohou načítat do systému pro větší flexibilitu. Modul Meta Tag v aplikaci Drupal například dává uživatelům možnost měnit Meta titul domovské stránky v Drupalu pro zvýšení optimalizace pro vyhledávače (SEO). 1. Přihlaste se k webu Drupal jako adminis

Někdy při úpravě nastavení ve vašem počítači v kanceláři můžete udělat chybu. Při úpravě nastavení zobrazení je možné změnit rozlišení monitoru na bod, který obrazovka vypne a nevidíte, co děláte. V těchto případech můžete použít režimy obnovení vestavěných oken, abyste mohli systém spustit a spustit, jak tomu bylo dříve. 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení

Počítače používají grafické adaptéry nebo grafické karty k vykreslování a výstupu videa. Adaptéry zabudované do základní desky - spíše než připojené ke slotu na desce - jsou označovány jako řadiče. Je-li výstup video signálu na zařízení Sony VAIO vadný - například pokud je obrazovka pixelována při přehrávání videa nebo při použití grafických aplikací - ovladač řadiče NVIDIA by mohl obsahovat chyby nebo zastaralý kód. Před odesláním softwaru VAIO specialistovi na o

V průběhu času se určité playlisty na vašem iPodu mohou začít cítit předvídatelné nebo nadbytečné. Používáte-li zařízení iPod k poskytování hudby v malé firmě (například pokud jste instruktor výcviku, který pravidelně používá stejný seznam skladeb), mohou se vaši zákazníci také nudit v objednávce playlistu. Pokud nechcete měnit skladby, které

Tabletový počítač iPad společnosti Apple, Inc. vyžaduje, aby jeho vlastníci používali aplikaci iTunes k nastavení a synchronizaci zařízení. Když aktivujete iPad v aplikaci iTunes poprvé, musíte zadat název, který může iTunes a několik dalších aplikací použít k identifikaci zařízení. Uživatelé iPadu můžete kdyk

Pokud vyžadujete, aby zaměstnanci pravidelně měnili hesla účtu, uživatelé, kteří používají čtečku otisků prstů HP, musí rovněž aktualizovat pověření účtu v rámci softwaru pro správu účtů čtenáře. Nedojde-li k této změně, dojde k neschopnosti použití skeneru otisků prstů k přihlášení k účtu. Přestože se software pro správu liší od mode

Pokud jste získali použitý iPod pro použití s ​​vaší firmou, předchozí uživatel může zanedbávat jeho nastavení. To může být drobné obtěžování, pokud synchronizujete váš iPod a uvidíte, že je identifikován jako předchozí majitel. Chcete-li změnit nastavení a obnovit iPod na základní nastavení od výrobce s nejnovějším softwarem iOS, použijte funkci obnovení programu iTunes. Tím zajistíte, že můžete svůj iPod synchro

Soubor s příponou "ODP" je soubor Apache OpenOffice Presentation. Apache OpenOffice je open source suite pro produkci podobnou aplikaci Microsoft Office; komponenta OpenOffice Impress je srovnatelná s aplikací PowerPoint. Pomocí Impress můžete převádět soubory prezentace ODP do formátu PPT aplikace Microsoft PowerPoint. Chcete-li

Verze Home Premium, Professional, Ultimate a Enterprise systému Windows 7 mohou rozšířit zobrazení vašeho notebooku na externí monitor. Toto nastavení umožňuje otevřít více oken celé obrazovky současně. Jako příklad můžete mít bankovní účty vaší společnosti otevřené na jednom monitoru, zatímco součet vaší bilance na druhém monitoru. V závislosti na hardwaru systém

Počítač, který je dodáván s více pevnými disky nebo obsahuje prostor pro další disky, může být užitečnou investicí pro jakoukoli firmu. Pokud notebook obsahuje dva pevné disky, může správce nakonfigurovat počítač tak, aby duplikoval všechna data na primárním pevném disku na sekundární jednotku a zálohoval kritické soubory bez potřeby dalšího vybavení. Pokud primární nebo sekundární pe

Soubor VOB je soubor DVD video objektu, který obsahuje video a audio data uložená na disku. Obvykle se ukládá ve složce VIDEO_TS disku DVD. Pokud jste obdrželi film ve formátu VOB ve formátu PowerPoint, měli byste jej převést na formát MPEG nebo Moving Picture Experts Group, který bude moci přehrávat na většině přehrávačů videa. Ačkoli konverze soubo

V podnikání, někdy nejmenší vylepšení v výkonu vám dá jen okraj, který potřebujete. Zatímco videoherní hráči mohou být experty v procesoru počítače nebo rychlosti procesoru, není to něco, co se v kanceláři hodně diskutuje. Přestože používáte vysoce výkonné aplikace nebo cestujete s notebookem, výkon procesoru může způsobit nebo prodloužit termín. Zvýšení rychlosti procesoru vám může

Chcete-li surfovat na webu anonymně, musíte použít proxy server pro maskování vaší IP adresy. Abyste se vyhnuli používání nástrojů třetích stran, Mozilla Firefox vám umožní připojit se prostřednictvím serveru proxy ve výchozím nastavení. Jediné, co musíte udělat, je změnit nastavení serveru proxy pomocí správného internetového protokolu nebo adresy IP, adresy a portu. Proxy adresu IP a port poskytne

Směrovač Wi-Fi umožňuje sdílet vysokorychlostní připojení k síti Roadrunner mezi počítači v síti v místě vašeho podnikání. Chcete-li zajistit, aby připojení k síti Wi-Fi bylo zabezpečené, můžete vytvořit heslo zabezpečení, které vědí pouze zaměstnanci a zabraňuje neoprávněným externím připojením a uživatelům. Toto heslo můžete změnit tím, že se při

Jednotky pevného disku se připojují k základní desce pomocí konektoru Serial Advanced Technology Attachment nebo konektoru Integrated Drive Electronics. Jednotky SATA jsou novější než IDE, takže starší operační systémy, například systém Windows XP, nebudou rozpoznávat technologii bez dalších ovladačů. Můžete však použít zák

MSI Wind je poměrně silný 10palcový mini notebook, dodávaný s operačním systémem Windows 7. Operační systém může být konfigurován mnoha způsoby, aby ukázal vaši osobnost, například změnu spořiče obrazovky. Změna spořič obrazovky na notebooku MSI Wind je podobná změně spořič obrazovky na libovolném počítači se systémem Windows 7. Nepotřebujete ani obrázek, který by

Pokud provozujete vlastní podnik a prodáváte produkty online, musíte se ujistit, že jsou vaši klienti spokojeni a že jsou zodpovězeny všechny jejich otázky. Poskytování odborné technické podpory vašim klientům a řešení jejich problémů vám obvykle přinese pozitivní hodnocení a vracející se zákazníky. Webovou kameru Microsoft Li

Existuje mnoho důvodů, proč se při používání notebooku Toshiba může změnit zobrazení na obrazovce. Produkty, jako jsou dokovací stanice pro notebooky, LCD projektory a dokonce i aktualizace softwaru, které mohou poskytnout zásadní bezpečnostní opravu pro potřeby výpočetní techniky vašeho podniku, mohou změnit vaše aktuální nastavení zobrazení. Nastavení displeje na vašem

Moderní webové prohlížeče podporují možnost vyhledávání zadáním slov a krátkých frází do adresního řádku. Pokud nechcete používat výchozí zprostředkovatele vyhledávání, můžete navigovat na webovou stránku svého oblíbeného vyhledávače a provádět dotazy. Chcete-li ušetřit čas a přeskočit tento krok, můžete změnit výchozího poskytovatele vyhledávání. Proces se mírně liší od jednoho prohlížeče k dru

Chcete-li počítač používat k sledování videí s vysokým rozlišením nebo k hraní her, ale váš monitor NEC nepodporuje rozhraní HDMI, stále můžete zaznamenat kvalitu digitálního obrazu pomocí kabelu DVI (Digital Visual Interface). Váš monitor může nabízet jednu z několika konfigurací DVI, například DVI-I nebo DVI-D. Hloubka barev, obnovovací fr