Změna ve vedení seniorů a jeho vliv na dosažení obchodních cílů

Praktický efekt je stejně důležitý pro cíle malého podnikání, jako je politika a celková ekonomika. To znamená, že změny ve vedoucích pozicích ovlivňují obchodní cíle společnosti přímo a nepřímo a pozitivně nebo negativně. Změny senior managementu ovlivňují obchodní cíle v oblastech, jako je růst a expanze společnosti, řízení pracovních sil a administrativní podpora nebo operace.

Důvody pro změnu

Změny ve vedoucím postavení se vyskytují z mnoha důvodů - zpomalení podnikání, růst, přemístění nebo vývoj nových produktů. Společnost může procházet fúzí nebo akvizicemi, což pro některé malé podniky znamená větší organizaci, která převezme celou společnost nebo posiluje přítomnost společnosti v tomto odvětví tím, že skládá operace do jiné, možná větší společnosti nebo skupiny společností. Malé podniky také zaznamenávají změny ve vedoucích pozicích seniorů při získávání investic od společností s rizikovým kapitálem nebo soukromých kapitálových společností, zejména pokud infuze kapitálu zahrnuje přidělování procentního podílu vlastního kapitálu mezi nové vedoucí pracovníky. Další změny jsou důsledkem odchodu seniorů, kteří předávají otěže, aby nedávno podpořili managery, kteří vstoupí do nových pozic s novými nápady a perspektivami.

Růst

Růst je druhým z pěti etap v malém podnikovém životním cyklu. Po založení nebo založení podniku dochází k růstu, expanzi, zralosti a nakonec k poklesu nebo uzavření. Společnosti, které stanovily cíle pro proniknutí na nové trhy, mohou rozšířit své cílové trhy napříč státními hranicemi nebo napříč kontinenty, když dojde ke změnám v seniorském vedení. Na základě vlivu, který přináší nové vedení, by podnik mohl být schopen realizovat své cíle, aby rozšířil svůj dosah dříve, než se očekávalo. Na druhou stranu by některé změny ve vedoucím postavení vedoucích pracovníků mohly zastavit plány společnosti na expanzi nebo řazení, aby se zaměřily na vývoj lepšího produktu, zlepšení služeb zákazníkům nebo zvýšení produktivity na současném trhu.

Zaměstnanci

Zaměstnanci se někdy mohou obávat změn v seniorském vedení. Nejsou si jisti, zda nově najatý výkonný bude vidět potřebu pokračovat v současných úrovních personálu. Odstranění a snížení výkonu jsou mezi obavami pracovníků při změnách. Není to kvůli informacím o změnách pracovní síly; spíše je to strach z neznámého. Změny ve vedoucích pozicích seniorů by mohly ovlivnit plány zaměstnanců přidáním nových zaměstnanců nebo změnami zaměstnanců společnosti. Ať tak či onak, změny mohou narušit pracovní prostředí a vyvolat problémy týkající se spokojenosti zaměstnanců, morálky a obratu, které jsou důležité pro cíl společnosti udržet pozitivní a angažovanou pracovní sílu.

Operace

Změny vedení seniorů ovlivňují obchodní operace a mohou organizaci přesunout k cíli efektivnějšího zefektivnění operací nebo fungování. Pokud například nezisková organizace najímá výkonného zaměstnance, aby převzala vyšší vedoucí úlohu, očekává se, že organizace začne fungovat v podstatě stejným způsobem, jako by to prospělo ziskovému subjektu. Tento posun by mohl být zaměřen na zlepšení administrativních operací prostřednictvím strukturovaných politik a postupů.

 

Zanechte Svůj Komentář