O prognózách prodeje

Předpovídání prodeje není nic víc než proces shromažďování informací a rozhodování, který vám umožní získat zvládnutí minulosti, abyste se věděli o budoucnosti. Koneckonců, co se stane zítra, bude pravděpodobně podobné tomu, co se děje dnes. Tento závěr týkající se jednoduchosti prognóz prodeje by však neměl narušit výslovný účel prognózy prodeje, který by měl sloužit jako výchozí bod pro všechny plánovací činnosti společnosti, včetně nákupu, výroby a finančního plánování.

Prodejní předpověď

Prognóza prodeje odhaduje objem prodeje nebo příjmy, které podnik může dosáhnout během určitého období, vzhledem k určitému souboru okolností. Například vnější faktory, jako je stav hospodářství a výnosy spotřebitelů a vnitřní faktory, včetně změn cen a úvěrové politiky, mohou ovlivnit prognózu prodeje. Můžete vytvořit předpověď pro konkrétní cílový trh, podnikání nebo průmysl a na jeden nebo více dnů, týdnů, měsíců nebo let. Vzhledem k tomu, že prognóza naznačuje objem prodeje nebo příjmy, které v budoucnu dosáhnete, podléhá určitému stupni chyby prognózy, jejíž velikost závisí na řadě faktorů, včetně věku a druhu podnikání a provozního prostředí společnosti .

Metody prognózy prodeje

William Pride píše v knize "Marketing 2008", že společnost může používat různé metody pro předpovídání prodeje, včetně prognóz podle výkonného úsudku, což je odhad navržený vedením společnosti založený na historických tržbách a analýza časových řad, která vypočítává prognózu podle historických modelů prodeje. Společnost může také využít průzkumu zákaznických prognóz založeného na odpovědi zákazníků na otázku "Jaké produkty budete nakupovat během následujícího týdne, měsíce nebo roku?" Na druhé straně regresní analýza vypočítá prognózu založenou na předpokládaný vztah mezi prodejem a jinou proměnnou, jako jsou náklady na produkt. Konečně prognóza tržního testu vychází z nákupů zkušebních trhových zákazníků v reakci na změny distribuce, propagace a ceny produktů.

Analýza časové řady Analýza prodeje

Metoda prognóz prodeje časové řady vyžaduje, abyste přezkoumali historické tržby z prodeje nebo objem, abyste identifikovali jeden nebo více opakujících se nebo náhodných vzorků v datech a použijte vzorce k předvídání budoucích prodejů. Chcete-li provést analýzu časových řad, proveďte čtyři různé analýzy: trend, cyklus, sezónní a náhodný faktor. Chcete-li dokončit analýzu trendů, zkontrolujte údaje o historických prodejích, abyste potvrdili, že v průběhu času se tržby zvyšují, klesají nebo zůstávají stejné. Naproti tomu pro analýzu cyklu zvážíte, zda existují fluktuace prodeje, a pokud ano, zjistíte, zda jsou výkyvy periodické nebo nekonzistentní. Sezónní analýza určuje, zda faktory, jako je klima a svátky, ovlivňují prodej a náhodná analýza dospěje k závěru, že variace prodejů mohou být přičítány náhodným událostem, včetně výpadků elektrické energie nebo přírodní katastrofě.

Faktory prognózy prodeje

Prodej za určité časové období se během dalšího období často neopakuje z důvodu vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují nákupy zákazníků. Některé z těchto faktorů zahrnují stávající prodejní smlouvy, které nejsou obnoveny, a nové kupní smlouvy. Důležité je také růst trhu, kupní síla spotřebitelů a politické události, které mohou ovlivnit stávající vládní smlouvy nebo nákupy spotřebitelů. Dalšími důležitými faktory jsou inventarizační, cenová a úvěrová politika společnosti a propagace distribuce a prodeje.

 

Zanechte Svůj Komentář