O bezpečnostních otázkách

Majitelé malých podniků jsou odpovědní za vytváření a provozování bezpečného pracovního prostředí pro všechny zaměstnance. Identifikace potenciálních rizik a bezpečnostních problémů, podniknutí kroků k omezení nebezpečných situací a vypracování plánu pro řešení bezpečnostních otázek poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům plán pro úspěch v oblasti bezpečnosti.

Dohled a dodržování předpisů

Různé agentury v rámci ministerstva práce Spojených států se zabývají dozorem a dodržováním zákonů a předpisů o zdraví a bezpečnosti, které jsou stanoveny federálně. Tyto agentury představují kontaktní místo pro stížnosti týkající se konkrétních bezpečnostních otázek a poskytují pokyny ohledně iniciativ v oblasti dodržování předpisů a nápravných opatření. Divize Mzdy a hodina pomáhá prosazovat ustanovení Zákona o spravedlivých pracovních normách, která zabraňují mladým pracovníkům pracovat v nebezpečných a nebezpečných podmínkách. Ve věcech týkajících se bezpečnosti důlních zařízení převezme odpovědnost za kontrolu bezpečnosti všech důlních dělníků ve Spojených státech. Snad lépe známá než ostatní dvě agentury, správa bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dohlíží na dodržování zákona o bezpečnosti a zdraví při práci, který poskytuje pokyny pro zajištění všeobecné bezpečnosti na pracovišti.

Bezpečnostní záležitosti

Vedení pracovišť bez uznaných rizik, omezení expozice nebezpečným situacím a předcházení zraněním a úmrtí na pracovišti zůstávají cíli legislativy a dohledu v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. Školení související s řádným ukládáním chemických látek a bezpečným provozem strojního zařízení může zaměstnancům pomoci předcházet katastrofě, zatímco hodnocení týkající se ergonomie mohou pracovníkům kanceláří poskytnout tipy, jak snížit škody a zranění související s opakujícími se pohyby a špatným držením těla. Dalšími bezpečnostními záležitostmi, které si zaslouží pozornost, jsou udržování čistých chodníků a poskytování potřebných osobních ochranných prostředků.

Školení a pomoc

Webová stránka Ministerstva práce Spojených států amerických nabízí pomoc malým podnikům hledajícím informace o bezpečnosti a zdraví v souvislosti se zákonem o spravedlivých pracovních normách a zákonem o bezpečnosti a zdraví v dolech. Pro ty, kteří hledají další pomoc týkající se všeobecné bezpečnosti na pracovišti, nabízí správa pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnancům možnost účastnit se volných konzultací na pracovišti a školicích seminářů. Konzultanti hodnotí aktuální bezpečnostní plány a postupy a poskytují návrhy na zlepšení, které napomáhají dodržování norem dodržování. Vytvořením bezpečnostního plánu na pracovišti, včetně evakuačních cest pro nouzové situace, jako je požár, mohou malé firmy zajistit, že splňují požadavky OSHA. Bezpečnostní plány poskytují dokumentaci k důkladnému a cílenému školení zaměstnanců.

 

Zanechte Svůj Komentář